Хипертония и управление на времето

За хората страдащи от хипертония е важно да се научат да се справят със стреса. Стресът често се дължи на недостатъчно добро управление на времето. Част от стресовите ситуации в ежедневието могат да бъдат избегнати с някои правила за планиране на времето.

С помощта на добро управление на времето е възможно да успеете да контролирате стреса както в личния си живот, така и в професионална среда.
Определянето на основните задачи и фиксирането на срокове за изпълнение са важни предпоставки за успешното управление на времето. На първо място е важно да сте наясно с Вашите основни задачи и след това да фиксирате срокове за изпълнение. Всички останали задачи и дейности могат да бъдат планирани и извършени около тези фиксирани дати.

В планирането трябва да бъдат спазвани някои правила
• Всяка работна единица трябва да продължава максимум 60 минути.
• Задачите, които са аналогични една на друга, трябва да бъдат групирани в блокове.
• Добре е да правите кратки паузи от 5-15 минути между отделните блокове
• Трудните задачи, които изискват концентрация и сила, не трябва да се правят в т.нар. "слабо активен период" на деня (12.00-15.00ч)

Ако искаме да избегнем стреса, е най-добре да изготвим списък със задачи, който съдържа задачата, очакваното време, което се изисква и датата на завършване. Въз основа на такъв подробен списък, е възможно да се планира времето и значително да се намали стреса

Хипертония и стрес