Качество и точност на апаратите за кръвно налягане

Високото качество и точността на апаратите за кръвно налягане са от решаващо значение за надеждността на резултатите от измерванията.

През последните години значително се увеличи броят на апаратите за кръвно налягане, които можете да намерите в магазините за електроника, евтините магазини и дори в аптеките. За съжаление само няколко устройства отговарят на стандартите на най-престижните асоциации по хипертония като Немската лига по хипертония (GHL), Британската асоциация по хипертония (BHS) или Европейската асоциация по хипертония (EHS). Този факт може да стои в основата на оценките, които правите, за да отличите качествените и точно работещи апарати от останалите.

С апаратите за кръвно налягане Tensoval, HARTMANN си постави за цел да установи стандарт за качество на възможно най-високо ниво - в полза на всички хора, които ценят точността при проверка на стойностите на кръвното си налягане.
Всички уреди Tensoval отговарят на най-високите стандарти на международно признати асоциации по хипертония. В допълнение, направените проучвания показват, че нашите апарати дават най-точни резултати дори и в специални ситуации, като бременност или наличие на аритмия.
Известни лекари и експерти в сектора на здравеопазването потвърждават, че можете да разчитате на апаратите за кръвно налягане Tensoval.

Ние вземаме присърце Вашето здраве.