Как се измерва кръвно налягане

10 златни правила за измерване на кръвното налягане:

1. Винаги измервайте кръвното си налягане по едно и също време. Тъй като хората имат приблизително 100,000 различни нива на кръвното налягане всеки ден, индивидуалните измервания нямат никаква валидност. Само редовни измервания в едно и също време на деня в продължение на дълъг период от време дават възможност за оценка на кръвното налягане.

2. Не консумирайте никотин и кафе в рамките на един час преди измерването.

3. Извършвайте измерването, докато сте в седнало положение, в състояние на покой, поне след 2-3 минутна почивка. Дори работата "на бюро" повишава систоличното налягане средно с около 6 mmHg и диастоличното - с 5 mmHg.

4. Не измервайте кръвното си налягане, в случай че имате позиви за уриниране. Пълен пикочен мехур може да доведе до покачване на кръвното налягане с около 10 mmHg.

5. Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да започнете измерването. Правилното боравене с апарата гарантира качество на измерването и води до точни резултати.

6. При използване на апарат за китка дръжте маншета (китката) на нивото на сърцето по време на измерването. В случай на измерване с апарат за ръка маншета автоматично се поставя на правилната височина.

7. По време на измерването не говорете и не се движете. Говоренето увеличава стойностите с приблизитело 6 - 7 mmHg.

8. Оставете интервал от поне 1-2 минути между две измервания, така че кръвоносните съдове да се освободяти от натиска за ново измерване.

9. Водете си дневник за кръвно налягане: в дневника, заедно с измерените стойности на кръвното налягане, вписвайте също лекарствата, които сте взели, както и датата и часа на измерване.

10. Редовно измевайте кръвното си налягане. Дори ако стойностите ви значително са се подобрили, продължете да ги проверявате като контролна мярка.