Високо кръвно налягане (Хипертония)

 Кръвното налягане се увеличава, когато силата на изтласкване на кръв от сърцето се увеличава или ако кръвоносните съдове се свиват.

Високото кръвно налягане (хипертония) е заболяване на сърдечно-съдовата система. Повишеното кръвно налягане е широко разпространено, особено в индустриализираните държави.
Рискът от хипертония се увеличава с възрастта. Въпреки това високо кръвно налягане може да възникне и при млади хора. Хипертонията може също да бъде причинена от хормони - адреналин и норадреналин, както и от бъбречно заболяване или приемане на медикаменти.

Въпреки това, в 95% от случаите, за появата на хипертония няма определени органични причини. Липсата на физическа активност, затлъстяването, прекомерната консумация на алкохол или сол и стресът са сред най-честите причини за високо кръвно налягане.
Първоначално хипертонията не е съпроводена с никакви оплаквания. Засегнатите често дори не я забелязват. Над половината от засегнатите не знаят, че те са част от групата на пациентите. Това е опасно, защото при постоянно високо кръвно налягане, рискът от увреждане на жизнено важни органи като сърцето, мозъка, бъбреците и очите се увеличава. Инфаркт на миокарда, сърдечен удар (сърдечна недостатъчност), инсулт, бъбречна недостатъчност и загуба на зрението са някои от възможните последствия.

Световната Здравна Организация разпознава 3 степени на хипертония:

Степен 1
≥140/90 mmHg лека хипертония:

систолично кръвно налягане 140 – 159 mmHg
и / или
диастолично кръвно налягане 90 – 99 mmHg

Степен 2
≥ 160/100 mmHg средно тежка хипертония

систолично кръвно налягане 160 – 179 mmHg
и / или
диастолично кръвно налягена 100 – 109 mmHg

Степен 3
≥ 180 / 110 mmHg тежка хипертония

систолично кръвно налягане 180 mmHg или по-високо
и / или
диастолично кръвно 110 mmHg или по-високо

Хипотония (ниско кръвно налягане) се използва от Световната Здравна Организация за кръвно налягане по-ниско от 100/70 mmHg.