Терминологичен речник

Терминологичен речник

 

Обратно в началото

АКЕ
Съкращение от Ангиотензин-Конвертиращ Ензим;
Този ензим позволява производството на ангиотензин II. Той се произвежда в белия дроб.

AКE инхибитор
АКЕ инхибитори са медикаменти, които блокират AКE. АКЕ блокерите намаляват производството на ангиотензин II, което понижава кръвното налягане.

Затлъстяване / Пълнота
Термините наднормено тегло и затлъстяване често погрешно се използват като синоними. Наднорменото тегло само индикира за натрупване на телесно тегло. Терминът телесна маса включва тъкани, мазнини, кости и органи. Затлъстяването се отнася основно до излишък на мазнините в тялото. Дори класификацията на затлъстяването (на основата на ИТМ) разгранчава наднорменото тегло от затлъстяването. Днес Индексът на телесната маса (ИТМ) е стандартен инструмент в медицината и се използва в болниците за определяне нивото на затлъстяване.

Калкулация: Индекс на Телесната Маса (ИТМ) = телесното тегло в кг / височината на тялото в м²
Класификация на затлъстяването според ИТМ:

 

Класификация

ИТМ

Поднормено тегло

< 18,5

Нормално тегло

18,5 - 24,9

Наднормено тегло

25,0 -29,9

Затлъстяване I степен

30,0 - 34,9

Затлъстяване II степен

35,0 - 39,9

Затлъстяване III степен

>= 40,0

стандарт, форма 2

Адреналин/Норадреналин
Хормони на сърцевината на надбъбречната жлеза; те са пратеник на симпатиковата нервна система, която е отговорна за покачването на кръвното налягане, както и развитието на сърдечната дейност.

Ангиотензин II
Ангиотензин II са хормони, които играят ключова роля в регулирането на кръвното налягане. Ангиотензин I може да задържи и / или повиши кръвното налягане. Той се изгражда в кръвта и тъканите под влияние на AКE.

Аорта
Аортата е кръвоносен съд, който идва от лявата сърдечна камера.

Апнея
Е нощно смущение в дишането, което идва от прекъсвания на дишането, хъркане, повишена умора и евентуално повишаване на кръвното налягане, както и нарушения на сърдечния ритъм.

Аритмия
Е нарушение в сърдечния ритъм, което произлиза от сърдечните камери.

Артериоли
Са най-малките аорти, които са свързани с големи аорти.

Атеросклероза
Атеросклерозата е хронично и прогресивно съдово заболяване.
Отлаганията по стените на кръвоносните съдове води до притискането им.

Предсърдия
Двете предсърдия са насочени към сърдечните камери. Те абсорбират кръвта от големите вени в цялото тяло и кръвта от белодробните вени и я изтласкват в камерите на сърцето.

Предсърдно мъждене
Предсърдното мъждене е специален вид нарушение на сърдечния ритъм. Бързите, безпорядъчни импулси от предсърдието към сърдечните камери води до нередовен сърдечен ритъм. Това заболяване може да се появи внезапно или през редовни интервали.
То е едно от най-честите смущения на сърдечния ритъм - особено в напреднала възраст. Засегнати са приблизително 9% от хората на възраст 80+.
Причините за възникване могат да бъдат:

• Клапно заболяване на сърцето

• Нарушение на структурата на коронарните съдове причинено от атеросклероза

• Сърдечен удар

• Сърдечна недостатъчност

• Хипертония

• Артериит на миокарда (Myocardial arteritis)

• Базедова болест (Hyperthyroidism)

При 10 до 15% от всички пациенти с предсърдно мъждене няма органична причина. Смущението в сърдечния ритъм обикновено се появява само за кратък период от време.

Аускултаторна липса
Понякога, когато се измерва кръвното налягане, тонът на Коротков не се долавя по време на фазата на отпускане. Такъв е случаят при пациенти, които страдат от много високо кръвно налягане или атеросклероза. При измерване със стетоскоп лекарят / фармацевтът може лесно да чуе / забележи аускултаторната липса.

Аускултаторни измервателни уреди
Тук стетоскопите и живачните сфигмоманометри се обединяват в една категория. Общото между тях е, че стойностите на кръвното налягане (систолично и диастолично) са чуват чрез стетоскоп.

Кръвно налягане
Кръвното налягане е налягането във вътрешността на кръвоносните съдове (аорта и артерии).
То тласка кръвта по кръвоносните съдове. Систоличното кръвно налягане е най-високо в момента, когато сърдечният мускул се свива.

Операция байпас
Целта на байпас операцията е максимално бързото възстановяване на кръвообращението на запушена артерия чрез свързването й с кръвоносен съд или артерия или използвайки изкуствена синтетична тръбичка.

Капиляри (-мрежа)
Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, които свързват артериите и вените. Те отговорят за метаболизма на тъканите чрез доставяне на хранителни вещества идващи от артериалната кръв и абсорбиране на отпадъка във венозната кръв.

Сърдечна недостатъчност
Възниква, когато сърцето не е в състояние да придвижва необходимата кръв .

Холестерол
Холестеролът е съществена, животинска тъкан, която отговаря за изграждането на клетъчните стени. Той играе важна роля също и във връзката с някои хормони и витамин D.

Контракция
Например свиването на миокардния мускул с цел изпомпване на обогатена с кислород кръв в кръвообращението.

Обратно в началото

Диастола
Фазата на отпускане на сърдечните камери се нарича диастола.

Двойна сонография
Ултразвуков тест, при който на екран могат да бъдат видяни изследваните кръвоносни съдове, скоростта и посоката на кръвния поток .

Есенциална хипертония
В повече от 80% от всички диагностицирани случаи на хипертония не може да бъде открита органична причина. В тези случаи е налице първична или есенциална хипертония. Въпреки че причините за този вид хипертония все още не са идентифицирани научно, експертите допускат, че това са наднорменото тегло, стреса и липсата на движение.

Екстрасистоли
Допълнителни удари на сърцето

HDL
Съкращение за Висока Концентрация на Липопротеини (HDL); HDL холестеролът има положително влияние върху здравето .

Сърдечен удар
Загуба на миокардна тъкан, причинена от липса на кръвоснабдяване. Това се случва, когато има запушен коронарен съд. Често причината е кръвен съсирек, който се захваща за стените на стеснени атеросклеротични съдове.

Сърдечна камера
Две от четирите кухини на сърцето се наричат сърдечни камери. Те събират кръв по време на диастолната фаза, след което самите те се свиват, за да изпомпат кръвта в тялото. Дясната сърдечна камера изпомпва кръвта в малкото кръвообращение, а лявата сърдечна камера изпомпва кръвта в голямото кръвообращение.

Нарушение на сърдечния ритъм
Е прекъсване на редовния сърдечен ритъм.
То може да се разграничи от екстрасистолата и твърде бърз / твърде бавен, редовен / неравномерен пулс. Нарушенията на сърдечния ритъм могат да бъдат както безвредни, така и вредни.

Сърдечна клапа
Клапите опеделят посоката на движение на кръвта към сърцето. Те действат като един вид "пропусквателен клапан" между предсърдни и сърдечните камери и като изпускателен клапан между двете сърдечни камери и аортите.

Хипертония
Постоянно повишение на кръвното налягане

Хипертонична криза
Е внезапно повишаване на кръвното налягане в комбинация с разнообразни и характерни смущения като безпокойство, натиск в гърдите, нарушения на сърдечния ритъм, световъртеж или чувство на отпадналост.

Хипотония
Се определя като спад на кръвното налягане до стойности от 105/60 mm/Hg.
Хипотонията може да бъде причинена от намалена активност на сърцето или прекалено широки кръвоносни съдове. Това от своя страна води до проблеми, когато пациентът се изправи бързо. Дори спортисти могат да страдат от хипотония, въпреки че твърде често не възникнат специфични нарушения.
В други случаи засегнатото лице се оплаква от световъртеж, умора, чувство на отпадналост, загуба на съзнание, бледост или едва доловим пулс.

Недостатъчност
Е неефективно или ограничено функциониране на органи.

Хипертония предизвикана от бъбречно заболяване
Вторична форма на хипертония, която възниква в резултат на заболяване на бъбречната тъкан или стеснени артерии в бъбреците (стеноза на бъбречната артерия)

Коротков
Д-р Николай Сергеевич Коротков – Руски доктор (1874 - 1937)
Така нареченият "Тон на Коротков" е в основата на аускулаторния метод на измерване на кръвно налягане. Веднага след долавянето на звука се получава стойността на систоличното кръвно налягане. Когато звукът изчезне, се получава диастоличната стойност.

Метаболитен синдром
Метаболитният синдром обобщава съвкупната поява на наднормено тегло, високо кръвно налягане, повишени нива на кръвни липиди, инсулинова резистентност или захарен диабет.

Използване на неправилен размер маншет.
Маншетът е или твърде голям, или твърде малък. И двата варианта водят до подвеждащи показания.

mm Hg

• мерна единица за измерване на кръвното налягане

• означава мм живачен стълб

• има исторически произход, тъй като кръвното налягане се е измервало чрез устройства за измерване на живак

Обратно в началото 

Осцилометрични измервателни уреди

При използването на надуваем гумен маншет артерията в горната част на ръката или на китката се притиска. Докато въздухът се освобождава бавно от маншета, кръвта започва да тече отново през артерията. Устройствата регистрират колебанията в стените на артерията, които се произвеждат, когато кръвта започва да тече през нея. Тези колебания, наричани също трептения, първо са по-силни, а след това намаляват и спират напълно, когато се възстанови нормалния приток на кръвта през кръвоносните съдове. От типичната крива на трептенията, с помощта на формула, алгоритъм се изчисляват систоличното и диастоличното кръвно налягане.

Осцилометричен метод на измерване
Осцилометричните измервателни уреди измерват кръвното налягане чрез притискане на артерията с помощта на маншет. Вместо улавяне и записване на стойностите на пулса, се събират и оценяват трептенията на артерията. Тези трептения на артериалната стена се получават, когато артерията е притисната от маншета и след неговото отпускане кръвта отново започва да циркулира. Трептенията се усилват с отпускането на маншета и спират при напълно изпуснат маншет, когато кръвта циркулира с обичайната скорост през артерията / кръвоносните съдове. Трептенията имат много типична крива. Въз основа на тази крива и математическа формула, алгоритъм се изчисляват систоличното и диастоличното кръвно налягане, които в последствие се визуализират на дисплея.

Неточен размер маншет (по-голям от необходимото)
Ако маншетът е твърде голям, за да обхване горната част на ръката, това може да доведе до неточно разчитане на резултатите. Прекалено големия размер подценява стойностите на кръвното налягане, а отклонението може да бъде от 10-30mm Hg. Това означава, че стойностите на кръвното налягане, които се показват на дисплея, са по-ниски от реалните.

Синхронизация на пулса
Един напълно автоматичен апарат за измерване на кръвното налягане се нуждае от определен брой импулси (брой туптения в артерията), за да може да изчисли кръвното налягане. Колкото повече са тези импулси, толкова по-точни са резултатите.
При постоянна скорост на изпускане на маншета устройството получава по-малко импулсни сигнали при хора с нисък пулс и повече импулсни сигнали при хора с висок пулс.
Синхронизацията на пулса представлява синхронизиране на скоростта на изпускане на маншета с индивидуалния пулс на потребителя. Висок пулс води до по-бързо изпускане, докато нисък пулс води до по-бавно изпускане.
Ето защо, индивидуалната синхронизация на пулса гарантира "възможно най-бързо измерване като същевременно се подобрява точността на измерване”.

Рецептори
Са част от стената на клетките, която абсорбира лекарствата.
Блокери могат да се внедрят в рецепторите и по този начин да намалят ефективността на лекарствата.

Вторична хипертония
Вторичната хипертония може да бъде причинена от някои лекарства като хормонални средства (противозачатъчни, кортикоиди и др.). Някои заболявания на бъбреците, метаболизма или атеросклероза и други редки заболявания също могат да причинят този вид хипертония.

Индивидуален горен праг на напомпване на маншета
За да се получат надеждни резултати от измерването, Tensoval напомпва маншета до стойност с около 30mm Hg над систоличното налягане, което обикновено е 190mm Hg. В случай, че този натиск не е достатъчен за определяне на индивидуалното кръвно налягане Tensoval допълнително напомпва маншета с 30mm Hg.
При ниски стойности на кръвното налягане напомпването може да бъде прекъснато чрез натискане на бутона START / STOP, малко след началото на процеса на измерване, докато се постигне желаното напомпване.

Мозъчен инсулт
Е умиране на мозъчните клетки, причинено от прекъсване на кръвообращението или кръвоизлив в мозъчните клетки (мозъчен кръвоизлив).
Причината може да бъде блокирана или спукана мозъчна артерия. Хипертонията е една от основните причини за инсулт.

Систола
Фазата, в която сърдечните камери се свиват и изтласкват кръвта в кръвообращението.

Неточен размер маншет (по-малък от необходимото)
Най-честата грешка при избора на маншет особено, когато потребителят страда от затлъстяване, е закупуване на маншет с по-малък размер. Получава се така, че маншетът не обхваща обиколката на горната част на ръката. Това води до завишени стойности на кръвното налягане, което означава, че измерените стойности са с около 30mm Hg по-високи в сравнение с "реалното" кръвно налягане.

Вегетативна нервна система
Наричана още автономна нервна система, състояща се от симпатикова нервна система, парасимпатиковата нервна система, както и сложна насочваща система.

Вени
Кръвоносни съдове, които транспортират кръв от частите на тялото обратно към сърцето. Най-големите кръвоносни съдове са на горната и долната куха вена. Те се вливат директно в дясното предсърдие.

Синдром на бялата престилка
Синдромът на бялата престилка се обяснява с факта, че резултатите от измерването на кръвното налягане на някои пациенти са по-високи при посещение в кабинета на лекаря или в болницата. Една от основните причини е, че тези пациенти обикновено са нервни или развълнувани, когато са в лекарския кабинет, което от своя страна води до по-високи резултати от измерването, отколкото биха били получени при самостоятелно измерване у дома.