Какво е кръвно налягане

Кръвното налягане е необходимо, за да бъдат снабдявани органите в организма с кислород и хранителни съставки.

В човешкото тяло кръвта се намира в кръвоносните съдове. Те са главно артерии и вени. Кръвта, преминаваща през кръвоносните съдове, постоянно упражнява натиск върху стените на кръвоносните съдове. Налягането се определя от силата на изтласкване на кръв от сърцето и еластичността на кръвоносните съдове.

Сърцето обикновено се свива и отново се разширява средно 60 - 80 пъти в минута. По този начин, то изпомпва кръвта под налягане в артериите, за да предостави на органите на организма кислород и хранителни съставки. Кръвоносните съдове се разклоняват все повече и повече, докато станат капилярни кръвоносни съдове (капиляри). Тази сложна система осигурява повече или по-малко съпротивление на кръвния поток, ако е под достатъчно налягане.

Налягането е най-високо в момента на сърцебиене, когато сърцето се свива. Това налягане е известно като систолично кръвно налягане. Фазата на свиване на сърцето, в която налягането се увеличава, е известна като систола. Кръвното налягане е най-ниско между два удара на сърцето, т.е., когато сърдечният мускул релаксира. Кръвното налягане в този момент се нарича диастолично кръвно налягане. Фазата, в която сърцето релаксира и налягането намалява, е известна като диастола.

Кръвното налягане се измерва в мм живачен стълб. Систоличната стойност винаги се посочва първа, а след това е диастоличната стойност. Например: 120/80 mmHg означава, че систоличното кръвно налягане е 120 mmHg, а диастоличното кръвно налягане е 80 mmHg.